Home Despre noi Produse Asistenta Galerie Cariera Contact Magazin On-Line Conditii comerciale CONDITII COMERCIALE ELECTRIC POWER SRL  In vigoare incepand cu 11.02.2017 1 - NORMATIVA CONTRACTUALA Prezentele conditii comerciale, cu exceptia eventualelor acorduri convenite prin contracte, reglementeaza exclusiv toate activitatile de  vanzare-cumparare intre parti.  2 - COMENZI SI PERFECTIONAREA ACESTORA Ofertele elaborate de catre si/sau auxiliarii societatii Electric Power srl nu devin comenzi pana cand nu sunt  confirmate in scris prin fax sau email, semnate si stampilate de catre reprezentantul societatii  cumparatoare. Comanda trebuie sa contina toate datele de identificare ale societatii comerciale a Clientului  cum ar fi codul IBAN si Banca, produsele si cantitatile comandate, modalitati de plata, adresa de livrare,  alte observatii (persoana de contact, etc). In cazul in care Clientul este persoana fizica, in comanda sa,  acesta va indica numele si prenume, documentul de identificare, CNP, adresa, numar de telefon, adresa  email,  produsele si cantitatile comandate, adresa de livrare, alte observatii.  Daca comanda face referinta la o oferta in afara termenului de valabilitate Electric Power srl va respinge  comanda si va comunica Clientului o noua oferta actualizata. In termen de 3 (trei) zile de la primirea comenzilor Electric Power srl transmite confirmarea comenzii care  va contine denumirea produselor, cantitatea, preturile, modalitati de plata, termenul de livrare si adresa de  livrare.  Electric Power srl isi rezerva dreptul de a anula si/sau modifica comanda de la Client prin fax, email sau prin intermediul reprezentantilor  autorizati  in cazul in care pentru motive obiective nu se poate livra Clientului o parte sau intreaga comanda iar daca se trateaza de sume  platite precum “avans marfa” acestea vor fi retituite in totalitate.    3 - CONDITII DE PLATA Clientul se obliga sa efectueze plata marfurilor conform acordurilor stabilite cu Electric Power srl si indicate in comanda Clientului, confirmarea  comenzii si/sau in factura finala a Electric Power srl.  4 - PENALIZAREA CLIENTULUI In cazul in care au fost convenite plati in transe iar clientul nu achita cele restante la avizul marfa pregatita pentru livrare in termen de 30 zile  de la aceasta comunicare, comanda va fi anulata iar sumele varsate de catre Client precum “avans marfa”  nu vor  fi restituite.  In cazul platilor post livrare daca Clientul nu respecta termenii de plata indicati in factura finala, Electric Power srl isi rezerva dreptul de a  emite spre plata o factura suplimentara ce va reprezenta penalitati de 1% din valoare facturii restante.  Aceste penalitati vor fi aplicate pentru  fiecare zi de intarziere pana la data efectuarii platii facturii restante, in acest fel Electric Power srl va invoca recuperarea pagubelor datorate  nerespectarii de catre Client a termenelor de plata.     5 - DREPTUL DE PROPRIETATE In cazul platilor la termen marfurile sunt in proprietatea Electric Power srl pana la achitarea in totalitate a acestora si a penalitatilor, daca a  fost cazul conform aliniatului 4.   6 - TERMENE DE LIVRARE Termenele de livrare sunt cele indicate in confirmarea comenzii. Electric Power srl  nu va fi responsabila pentru eventuale intarzieri cauzate de  catre terzi datorita evenimentelor precum greve, manifestatii, lipsa sau intarzierea aprovizionarii cu materie prima, transportatori, etc.  Eventualele intarzieri nu pot constitui pentru Client motive de refuz sau despagubiri nici anularea partiala sau totala a comenzii.   7 - TRANSPORTUL  Marfa, ambalata in mod corespunzator, este expediata in modalitate standard cu mijlocul de transport cel mai adecvat. Transportatorul isi  asuma responsabilitatea pentru buna livrare, Electric Power srl declina orice responsabilitate in caz de furt, modificari sau pagube produse in  timpul transportului. Eventualele reclamatii vor fi solutionate de catre Transportator.   8 - RECEPTIE SI CONTESTATII  In momentul livrarii marfurilor, Clientul va verifica cu atentie documentele de transport si marfa. In cazul unor deteriorari imediat vizibile, va  face mentiuni in scris pe documentul de transport solicitand contrasemnatura operatorului de serviciu al transportatorului. Ulterior, in termen  de 2 (doua) zile, Clientul va comunica o reclamatie detaliata scrisa catre Transportator si spre instiintare catre Electric Power srl. Dupa 2  (doua) zile de la livrarea marfurilor Clientul va pierde dreptul de contestare a eventualelor pagube datorate transportului. Clientul va pastra si  depozita produsele deteriorate in conditii optime si nu va fi autorizat sa le foloseasca sau sa le modifice fara acceptul din partea Electric Power  srl, in caz contrar se va pierde dreptul de contestare. Electric Power srl va inlocui partial sau total produsele deteriorate conform  disponibilitatii in acel moment. Clientul va returna produsele deteriorate pentru inlocuire sau reparatie numai dupa autorizarea Electric Power  srl si va suporta toate cheltuielile aferente.  9 - RETURNARE Se accepta returnarea produselor neconforme cu comanda. Returnarea poate sa aiba loc numai dupa o comunicare scrisa din partea Clientului  si cu autorizarea Electric Power srl. Toate produsele returnate vor avea ambalajul original.  10 - GARANTIA In timpul perioadei de garantie Electric Power srl se obliga sa repare si/sau inlocuiasca gratuit partile defecte, conform conditiilor de garantie  indicate in certificatul de garantie specific fiecarui produs comercializat, in cel mai scurt timp posibil. Certificatul de garantie a produsului este  predat odata cu livrerea acestuia. Pe durata transportului spre Centrul de Asistenta si retur integritatea bunurilor este in raspunderea  Transportatorului iar costurile vor fi suportate de catre Client. In cazul in care echipamentele nu pot fi expediate la Centrul de Asistenta  deplasarea reprezentantului Electric Power srl pentru verificari/reparatie vor fi deasemeni suportate de catre client. Garantia este anulata in  momentul in care nu au fost respectate conditiile comunicate in certificatul de garantie. Se va face referinta la cerficatul de garantie specific  pentru fiecare tip de produs in parte.   Pentru produsele care nu au fost achitate integral de catre client nu se acorda garantie.  11 – ASISTENTA TEHNICA  Toate solicitarile de asistenta tehnica se vor face prin completarea formularului "Solicitare asistenta tehnica" disponibil la pagina de contact pe  site-ul www.electricpower.com.ro sau fax la numarul publicat pe acelasi site. Ulterior, in termen de 48 ore Electric Power srl va comunica catre  Client modalitatea de interventie. In functie de tipul defectiunii modalitatile de interventie pot fi:  - Interventii telefonice,   - Interventii in Centrul de Asistenta de la punctul de lucru al Electric Power srl.  - Interventii On-Site la client  Pentru toate echipamentele trimise pentru reparatie in Centrul de Asistenta, Electric Power srl se obliga sa solutioneze solicitarile in termen de  30 de zile de la data primirii acestora. In cazul in care produsul se afla in afara perioadei de garantie, dupa verificari Electric Power srl va  comunica spre aprobare Clientului devizul de reparatie daca aceasta este posibila. Electric Power srl va putea refuza solicitarea de reparatie a echipamentelor pentru care nu mai sunt disponibile la furnizorii acestuia  piesele  de schimb necesare. In cazul in care dupa alte 30 de zile de la data comunicarii devizului final Clientul nu va achita factura fiscala aferenta sau nu se va revendica  bunul aflat in custodia Centrului de Asistenta acesta va fi considerat abandonat iar Electric Power srl il va expedia in centrele de recoltare a  deseurilor conform normativelor in vigoare.Toate fisele tehnice/scheme sau alte informatii transmise catre Client cu ocazia interventiilor  tehnice sunt confidenziale si este strict interzisa distribuirea acestora catre terti. Costurile de transport a echipamentelor catre si dinspre  Centrul de Asistenta vor fi suportate de catre Client.  12 - CONFIDENTIALITATE Electric Power srl garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul  sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre Electric Power srl pentru a trimite  utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii, etc. numai cu acordul prealabil al  clientului. Furnizarea datelor personale catre Electric Power srl nu implica obligatie din partea  utilizatorilor iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita in mod  gratuit stergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare in vederea stergerii acestora  din baza de date va fi trimisa semnata de catre persoana inscrisa in baza de date prin e-mail la adresa  office@electricpower.com.ro sau prin posta la adresa specificata pe website.  - Informatiile furnizate catre Electric Power srl sunt folosite numai in scopul pentru care au fost introduse  (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului OFG, abonarea la newsletter, etc), conform  legilor in vigoare. Electric Power srl nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti, nu  incurajaza spam-ul, si nu face publice datele furnizate de clientii sai fara acordul explicit al acestora.  - Electric Power srl garanteaza faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum si a  Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia clientilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare.   -  Electric Power srl nu poate fi facuta responsabila pentru erorile survenite in urma neglijentei Clientului privind securitatea si  confidentialitatea datelor personale. - Electric Power srl nu solicita Clientilor sau Utilizatorilor sai prin nici un mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc) informatii referitoare  la date confidentiale (cu exceptia datelor solicitate la momentul lansarii de comenzi, in masura in care aceste date ar putea fi considerate  confidentiale), conturi/carduri bancare sau parole personale.  -   Electric Power srl declina orice responsabilitate, in situatia in care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar  pretinde ca este/reprezinta interesele Electric Power srl. Clientul va informa Electric Power srl asupra unor asemenea tentative, folosind datele  de contact.  -   Electric Power srl nu garanteaza in nici un mod securitatea si/sau confidentialitatea nici unei informatii transmise prin orice mijloace de  comunicatii electronice catre Site sau catre adresele de e-mail ale  operatorului/administratorului website-ului, ci numai faptul ca Electric  Power srl nu va face publice datele respective.   Electric Power srl nu raspunde de atacurile avand ca scop furtul sau vandalismul si care ar putea conduce la dezvaluirea sau compromiterea  datelor. 13 - CONDITII DE FORTA MAJORA Toate obligatiile comerciale se suspenda in caz de forta majora. Este considerat caz de forta majora orice eveniment mai presus de controlul  partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea  fi prevazut de parti la momentul procedurilor de vanzare-cumparare si  care face imposibila executarea si respectiv  indeplinirea respectivelor proceduri. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca, daca  aceasta: - notifica  celeilalte parti existenta si data aparitiei evenimentelor sauimprejurarilor de forta majora in termen de 5 zile calendaristice  de la aparitia acestora; si - transmite celeilalte parti in termen de 10 zile calendaristice de la data incetarii evenimentelor   de forta majora certificatul de forta majora eliberat de catre Camera de Comert si Industrie Teritoriala de la locul producerii evenimentului de  forta majora.   Ambele parti vor continua sa-si indeplineasca obligatiile  asumate in masura posibilitatilor cautand mijloace alternative prin care sa-si  indeplineasca obligatiile comerciale neefectuate de existenta situatiei de forta majora. Daca situatia de forta majora dureaza pentru o   perioada ce depaseste 2 luni, intelegerea dintre Client si Electric Power srl va inceta prin acordul acestora.   Daca partea care invoca forta majora nu procedeaza la notificarea inceperii cazului de forta majora, va suporta toate daunele provocate  celeilalte parti prin neanuntarea la termen.  14 – DISPOZITII FINALE Fiecare persoana fizica  care transmite o solicitare de oferta sau o comanda, semneaza procesele-verbale, facturile sau orice alte documente,  efectueaza orice alte activitați in numele uneia dintre  parti,  declara prin aceasta ca este pe deplin autorizata sa semneze respectivele   documente in numele acelei parti si va atrage implicit raspunderea Clientului, respectiv a Electric Power srl.  Conditiile comerciale generale, precum şi cele speciale vor fi guvernate şi interpretate conform legilor din Romania.  Orice litigiu comercial va fi solutionat la Judecatoria de pe langa Tribunalul Iasi.  Prin semnare si stampilare Clientul confirma acceptarea conditiilor comerciale Electric Power srl.  Conditii Comerciale Electric Power srl.pdf Electric Power srl © 2019-2024. Toate drepturile rezervate Conditii comerciale Facebook  Confidentialitate Rumble Newsletter Conditii Comerciale Electric Power srl.pdf